inezja

13 tekstów – auto­rem jest inez­ja.

Ka­wa pierwasza,druga,trzecia
sma­kuje tak sa­mo ja ta z rana
....pierwsza 

myśl • 9 grudnia 2012, 14:46

Gdy­by w do­mu schodów nie było
życie by to ułatwiło,
lecz scho­dy każdy miewa
raz wy­sokie a raz nie... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 grudnia 2012, 11:06

Niech się każdy opa­mięta w nad­chodzące Święta.
W Mi­kołaja się nie ba­wi bo kry­zys go roz­pa­li . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 grudnia 2012, 15:13

Życie jest fraszką raz słodką raz kwaśną . 

myśl
zebrała 57 fiszek • 5 grudnia 2012, 13:15

Praw­dzi­wa miłość jest jak owoc , czym doj­rzal­sza tym smaczniejsza. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 sierpnia 2010, 15:39

Pta­ki śpiewają ,no­wy dzień oz­najmiają do no­wego dnia zachęcają. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 sierpnia 2010, 15:14

Burza od­chodzi , słońce przychodzi , a w ser­cu przy­bywa dużo radości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 sierpnia 2010, 12:08

Wy­raź siebie tak jak­by roz­kwi­tał kwiat. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 sierpnia 2010, 08:48

Marze­nie jest prag­nieniem , które może się spełnić pod wa­run­kiem , że będziesz te­go bar­dzo chciał/a. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 sierpnia 2010, 15:02

Dużo w ser­cu słońca jeśli miłość jest gorąca. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 sierpnia 2010, 11:16
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inezja

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność